Обучителни

Образователни занимания

ИНФОРМАЦИЯ

Тук ще се запознаете с наши образователни проекти за деца и младежи. Тук ще се запознаете с наши образователни проекти за деца и младежи. Тук ще се запознаете с наши образователни проекти за деца и младежи. Тук ще се запознаете с наши образователни проекти за деца и младежи. Тук ще се запознаете с наши образователни проекти за деца и младежи.

Проект за украински деца и родители

Всяко дете се нуждае от дом, семейство, грижа с любов и радостни игри.

Активно младежко гражданство 2021

Образователните занимания намират практическо приложение в Клуб добротворец

Клуб Добротворец

Образователните занимания намират практическо приложение в Клуб добротворец

Летни лагери за деца и младежи

Образователните занимания намират практическо приложение в Клуб добротворец

Неделно училище 2015-2024

Образователните занимания намират практическо приложение в Клуб добротворец

 

Copyright © 2024