“Учим се заедно” Проект за подобряване възможностите за образование и започване на работа на украински младежи в България.

„Най-добрата употреба на живота е да го изживееш за нещо, което ще го надживее“.

Сдружение Теосис обучава украински младежи по български език, графичен дизайн и провежда консултации по кариерно ориентиране. Занятията се осъществяват с финансовото съдействие на Фондация BCause по програма „Ние можем 2022“.

Вече трета седмица в „Креативен център Русе“ продължава курса по „Photoshop“. Украински младежи усвояват умения за работа със софтуера и с лекота се справят с поставените им задачи.

В обучителната зала на Сдружение Теосис се провеждат курсове по български език ниво А2 и консултации по кариерно ориентиране на украинските младежи.

Организаторите и обучителите се надяват, че получените знания и придобити умение ще помогнат на младите хора успешно да се реализират на пазара на труда в град Русе и да са част от българското общество.

След проведени изпити на наученото, всички участници ще получат национално признати сертификати.

Copyright © 2024