Неделно училище

Като естествено продължение на заниманията ни и желанието да подпомогнем родителите в духовното възпитание на децата, създадохме Неделно училище към храм „Света Троица“ в Русе. За целта реиновирахме наличното помещение, което ни служи за срещи, семинари, дискусии. В него всяка неделя се провеждат срещи и занятия на деца и младежи. Учат се да общуват, опознават се и се сприятеляват. По този начин те изграждат младежка общност, която да противостои на натиска и агресията на останалия свят.

Който не вярва достатъчно, няма да спечели доверието на другите.

За децата и младежите е твърде важно да бъдат възпитавани в доверие към Църквата, да бъдат пълноценно и действено интегрирани в литургичния и социалния живот на енорийската общност, тъй като Църквата учи на вечните и непоклатими ценности, а ценностите на днешния свят са скоропреходни.

За да сме им полезни и да ги възпитаваме като стабилни и зрели личности, усилията на ръководители, обучители и родители са децата да получат топлота, любов и разбиране, да могат да споделят и обсъждат с нас актуални въпроси и проблеми, и да намират възможност за изява на собствените си идеи и способности.

Подходите и методите на работа се основават на интерактивните методи на обучение, с участие на младите хора в цялостния процес на работа, съобразено с възрастта им. Най-често, което правим е: участие в благотворителни изложби и базари на продукти, които сами са изработили, разучаване и представяне на сценки по библейски текстове, изучаване и изпълнение на църковни песни в храма, занимания по ръчен труд и други, като децата са стимулирани да представят свои идеи за реализиране.

Голяма част от занятията се провеждат под формата на игри и изнесени уроци на открито – екскурзии в региона, разходки в паркове и градини, посещения на църкви и манастири, посещения при възрастни хора, настанени в социални домове.

Всяко лято децата и младежите участват в едноседмичен лагер в манастир, където имат възможност да играят, да се учат и да се включат в живота на манастира.

Copyright © 2024