Енориите в действие. Проект за развитие на социалната дейност в Русенска епархия

Енориите в действие. Проект за развитие на социалната дейност в Русенска епархия / 2017 година

Целта на планираните дейности e да подпомогнем с грижи и внимание самотни възрастни и болни хора у дома. Чрез помощ в ежедневните дейности в бита, повече радост в общуването, нови запознанства и контакти, обогатяваме еднообразния и затворен живот, който са принудени да живеят. Повече културни занимания и развлечения, подобрено общуване, срещи на открито и разговори с младежите от общността допринася за повишаване на самочувствието и подсилване чувството за принадлежност към общността.

Проектът стартира през 2017 г. с финансовата подкрепа на Фондация „Bread for the World“ – Берлин, Германия в рамките на една година. В него участват рехабилитатор, домашни помощници и енориаши от различни енории в града, които се включат като доброволци  – съдействие при необходимост от административни, медицински и друга помощ, съобразена с нуждите на всеки човек. С уменията си възрастните хора участват в дейностите на организацията като подпомагат подготовката на благотворителни инициативи с продукти, които сами са изработили, съвместно с младежите и с техните домашни или социални помощници и доброволци. Така предават своя натрупан през годините опит и умения на по младите и се създава „мост“ между поколенията – възрастните хора като носители на националното нематериално богатство.

Енориите в действие. Проект за развитие на социалната дейност в Русенска епархия / От 2018 година до сега

През 2018 г. започна следващия период на проекта като продължение и развитие на предходния. Фокусиран върху подкрепа и помощ на възрастни хора в домашна среда и младежи с умствени затруднения без родители в домовете в с. Брестовица, област Русе. Финансиран е от Фондация „Bread for the World” – Берлин, Германия. Дейностите продължават и сега, тъй като в ситуацията на икономическа и социална криза, и негативните демографски промени е необходима дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания. Целта на проекта е да подпомогнем за подобряване емоционалното им състояние, качеството на живот и самочувствие. Повечето от дейностите са на открито и сред природата – разходки, екскурзии в района, представления и различни празнични поводи.

Посещавам възрастните хора в домовете им по един път в седмицата. Като времето прекарано с тях ми дава равносметка, колко е важно за тях една усмивка, една топла дума. Срещите с  „бай“  Георги са  истинско предизвикателство – ще ме разходи по картата на  България и по някое време ще се прехвърлим в Европа. После ще поговорим и за музиката, за някой композитор, изпълнител и т.н. Съдействах и за вземането на лекарствата му по рецептурна книжка, плащане на интернет и телефон. На възрастната дама  по нейно желание закупувах вестник Трета възраст, ТV сага, Телеграф и др. С нея обичаме да говорим за кулинарни изкушения, както и за развлекателните програми по телевизията. Няколко пъти правихме кекс и меденки в тях.

През м. септември и декември, благодарение на сдружение „Теосис“ им закупихме хранителни продукти, които им подарихме. Радостта в очите им бе огромна”.

Лилия Стоянова, домашна грижа

“Специалист ерготерапевт съм и посещавам две възрастни жени и един мъж в домовете им. Те са с увредено здравословно състояние и като специалист се фокусирах  да работя върху дейностите от ежедневния живот, с цел поощряване за справяне с ежедневието, преодоляване безпомощността и поддържане на двигателните модели пригодни за ДЕЖ (дейностите от ежедневния живот). На възрастните дами прилагах и масажни прийоми, от които се чувстваха много добре, повиши се психо-емоционалния статус, общото им тонизиране на организма. Разговаряхме и за предстоящите развлекателни предавания, които предстоят през новата година. При възрастния мъж, който е с леки дементни прояви правихме гимнастика и разговаряхме за случките от живота му, за работата му в Либия и за прекрасните му деца и внуци.

През м. септември и декември , благодарение на сдружение Теосис им закупих хранителни продукти, които им подарих. Безкрайно бяха очаровани от тази милосърдна постъпка на сдружението.

През този период подбрах и значими за тях продуктивни и развлекателни дейности. Посредством рехабилитационните методи се запазиха наличните волеви движения, повиши се общия емоционален тонус, трениране на дишането и на сърдечносъдовата система”.

ерготерапевт Виолина Христова

 

Copyright © 2024