Активно младежко гражданство

Проектът е финансиран от Фондация Реновабис и в партньорство с Община Русе. В него участват младежи от 6 до 8 клас от различни училища в град Русе.

Дейностите са така подбрани – разнообразни и с различни специалисти по всяка от темите, че да подпомогнем младите хора да развият умения за комуникация и себеизразяване, създаване на младежки общности и развитие на лидерски умения. Да ги провокираме да се включват в обществено значими каузи, да повишим самочувствието и добрата самооценка на младежите, за да развият потенциала и дръзновението си.

Много от заниманията са на открито сред природата, за да опознаят красивите природни, исторически и архитектурни ценности в района на град Русе.

Образователните методи са преди всичко интерактивни – дискусии, решаване на казуси, учене чрез преживяване, дебати по актуални теми. В резултат на това младежите постепенно придобиват умения да изслушват мнението на другите, да проявяват толерантност и разбиране, безконфликтно и търпеливо да защитават тезата си, да достигат до информирани заключения на базата на сравняването на различни мнения и позиции.

Всичко това като най-добър набор служи за възпитанието и изграждането на младите хора като активни и отговорни личности.

Copyright © 2024