Летен лагер, 21 -28 август 2020 година

От 21 до 28 август 2020 г. се проведе летен лагер за деца и младежи. В него взеха участие 31 деца на възраст от 8 до 15 години от Русе и региона. Екипът включваше 6 възрастни – 2 възпитатели, 2 помощник възпитатели, готвач и медицинско лице. Децата бяха на разходки и екскурзии в района – … Read more

Copyright © 2024