РОЖДЕСТВО НА СПАСИТЕЛЯ

Стихотворение от Конкурса – 1-ро място

Защо небето свети тъй красиво

Защо сърцето бие тъй щастливо?

Каква е тази нощ така честита

в която тайна най-велика е открита?

Родило се дете. Родил се Бог!

Мария не била със ранг висок

и нямала корона, огърлица

но била чиста и добра девица.

Какво ли иска Бог да сподели?

Май казва ни, че няма да дели

човеците на бедни и богати.

Той обич дава, не царски палати.

Защо небето свети тъй красиво

Защо сърцето бие тъй щастливо?

Днес нашето църковно общество

Празнува с радост празник Рождество.

Християна Стефанова Апостолова

ПГЕ- Варна, 9 клас

Copyright © 2024