Рождественски конкурс за рисунка, есе, разказ или стихотворение

„ИЗГРЯ ЗВЕЗДА, РОДИ СЕ ХРИСТОС“

Конкурсът „Изгря звезда, роди се Христос“ се организира от Русенска митрополия и Сдружение Теосис.

РЕГЛАМЕНТ

Целта на Рождественския конкурс e децата да покажат своя талант; да споделят размисли и чувства по повод Рождество Христово; да стимулираме техния творческия потенциал.

Право на участие в конкурса имат деца от 7 до 16 годишна възраст в две възрастови групи:

• І група 7 – 11 години;

• ІІ група 12 – 16 години.

Конкурсът ще се проведе в два жанра: 1. Художествен текст – есе, разказ или стихотворение, 2. Рисунка. Всеки участник може да изпрати до 2 творби.

Изисквания към творбите:

Допуска се участие на рисунки изпълнени с: a) Акварел, пастели, цветни моливи и др., както и смесени и други изобразителни техники. b) Максималният размер на творбите трябва да е не по-голям от размер А3. Творбите и в двата жанра трябва да бъдат придружени от следната информация:

• Заглавие на творбата;

• Имена на автора;

• Учебно заведение (школа);

• Адрес за кореспонденция – e-mail; телефон

Оценяване:

Всички рисунки и художествени текстове, получени до 10.12.2022 г. и отговарящи на условията на конкурса ще бъдат оценявани от експертно жури в две групи. Награда за всяка възрастова група – предвиждат се по три награди за участниците в двата жанра и различните възрастови групи.

Обявяване на победителите:

Резултатите ще бъдат обявени на електронната страница на Сдружение Теосис: www.theosis-bg.com и на Фейсбук страницата до 23.12.2022 г.

Творбите трябва да бъдат изпратени с пощенско клеймо най-късно до 10 декември 2022 г., на адрес: гр. Русе 7000, пл. Света Троица 9, за конкурса.

Всички участвали в конкурса творби остават във фонда и могат да бъдат документирани, да участват в изложби и благотворителни инициативи и други цели на организацията, без да заплаща права и обезщетения.

С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на Съвета.

Приемане правилата на конкурса:

С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

Всички въпроси, които не са описани и предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на организаторите – Русенска митрополия и Сдружение Теосис.

За допълнителна информация: тел: +359 889/869 301

e-mail:theosisbg@gmail.com

Copyright © 2024