Програма за развитие на активно младежко гражданство

СДРУЖЕНИЕ ТЕОСИС

Очаква момчета и момичета, желаещи да се включат в Проект за развитие на активно младежко гражданство. Предвидени са редица интерактивни занимания с активно участие на младежите.

Основни теми ще бъдат:

  • Как да презентираме успешно?
  • Развитие на умения за комуникация и изразяване на позиция;
  • Как да използваме електроните устройства за личностно развитие и в помощ на другите –грижа за нуждаещи се от подкрепа;
  • Умения за лидерство и поемане на отговорност;
  • Създаване на общности;
  • Опознаване на природните и архитектурни ценности в Русе и региона;
  • Краезнание;
  • Умения за фото и видеозаснемане;
  • Екология и други теми по предложение на младежите родителите им.

Хубавите неща се виждат само със сърцето

Срещите ще бъдат в съботни дни, два пъти месечно от 12 до 14 ч., с различни специалисти по различните теми.

Проведените семинари и дебати ще намерят практическо приложение в дейностите, които ще се провеждат в клуб „Добротворец“ – оказване помощ на нуждаещи се връстници, или животни, дебати и дискусии, решаване на казуси, състезателни игри.

Провеждане на доброволчески акции за почистване, акции за събиране на средства, Еко инициативи и походи сред природата (Русе – Русенски Лом, Николово, Басарбово), съчетани с дискусии и интерактивни занимания, за да развием респект към природата, да пазим природните ценности.

Организиране на спортни мероприятия и занимания на открито с участието на родители, сплотяване на семейството и помощ при възпитанието на младежите.

Участниците ще бъдат младежи от различни русенски училища от 6 до 8 клас.

Copyright © 2024