Практически игри за разпознаване на фалшивите новини в онлайн пространството

В събота с учениците от Клуб Добротворец в Русе проведохме практически игри за разпознаване 🕵️‍♂️ на фалшивите новини в онлайн пространството.
В края на деня младежите дадоха своята обратна връзка под формата на анонимна анкета.
 
☑️Решихме да споделим с вас това, което е написал един от учениците: “Днес ми хареса това, че можехме да изкажем своето мнение – правилно или грешно. Също така, самата обстановка на работа и отношението.”
✅ В хода на самото обучение учениците имаха възможност да отговорят на следните въпроси:
🔴 Какво представляват фалшивите новини?
🔴 Защо е толкова трудно да различим истинската новина от фалшивата?
🔴 Кои са методите за разпознаване на фалшивите новини?
🔴 Можем ли да се доверяваме на 100% на определена медия?
🔵 Защо не трябва да прекаляваме с четенето на новини?
🔵 Защо изобщо е важно да можем да разпознаваме фалшивите новини в интернет?
✅ Заедно с Михаела Георгиева, учениците обогатиха знанията си по темата.
✅ В обучението бяха използвани най-новите практики от класната стая: тематични игри, насочени към личностно развитие и работа в екип; практически задачи с цел по-качествено усвояване на учебния материал; въпроси с практическа насоченост; развиване на критичното мислене; търсене на обратна връзка от страна на учениците.

Copyright © 2024