Летни лагери 28 авгус – 3 септември 2023 година

От 28 август до 3 септември 28 младежи от 13 до 18 годишна възраст участваха в летен лагер за младежи от Русе и региона.

По време на иконографското ателие се докоснаха до традиционно рисуване на икони – от началния до последния етап на процеса. Направиха арт работилнички за благотворителност и изработиха продукти за традиционните базари в помощ на деца без родители и самотни възрастни хора, които се провеждат два пъти в годината. Вечерите в лагера бяха посветени на игри, спортни занимания и забавни групови дейности – състезания, филмови вечери и вечери на таланти на открито. Участваха в чести разходки на чист въздух в планината, интерактивни обучения на открито.

По този начин децата се опознават, създават приятелства и младежки общности. Посредством живота ни заедно през тези дни, те попадат в различни ситуации, като им се дава възможност да проявяват лидерски качества, развиват уменията си да общуват, разрешаване на спорове и екипност.

След като приключиха лагерните смени заедно посетихме дома за болни деца без родители и дома за стари хора в Русе. Подарихме им домашно приготвени лакомства, разказвахме забавни истории и случки, пяхме им песни, които сме научили, споделихме време с тях и им подарихме внимание и грижа. Заедно с децата и младежите се учим на благотворителност, състрадание и съпричастност към хората в нужда.

Всички лагери се осъществиха благодарение на финансовата подкрепа от GIVE EUR-HOPE.

Copyright © 2024