Летни лагери 20-25 юли 2023 година

От 20 до 25 юли деца и младежи на възраст от 11 до 16 годишна възраст участваха в летен лагер, общо 21 души.
По време на летния лагер децата получават възможност да се запознаят със свои връстници и да създадат нови приятелства. Голяма част от децата ходят на организираните от нас летни лагери година след година. Така те имат възможност да си създадат приятели за дълго. Всяко връщане в лагера им дава възможност да се свържат отново и да продължат връзката си. Научават се как да поддържаш приятелства на разстояния, което е ценно умение и ще им бъде полезно в бъдеще.

Живеейки заедно за определения период, децата натрупват опит и с помощта на педагозите да разрешават умения за решаване на разногласия, спорове и конфликти. Развиват умения за задълбочено общуване – говорене и изслушване. Летните ни лагери са и място, където децата придобиват междуличностни умения, емоционална интелигентност, лидерски качества.

Всички лагери се осъществиха благодарение на финансовата подкрепа от GIVE EUR-HOPE.

Copyright © 2024