Летен лагер, 23-27 юни 2021 година

От 23 до 27 юни 2021г. в летния лагер се включиха 28 деца и младежи от Русе и региона, на възраст от 7 до 15 години.

Включването на младите хора в  летни дейности е важно за тяхното възпитание и израстване. Чрез участието им в летните занимания, които сме им подготвили, помагаме организиране на свободното им време през лятото и осигуряване на място за отдих и забавление. Програмата, която сме подготвили и подбраните дейности се стремим да насочим децата и младежите към полезните приоритети, подпомагаме правилната самооценка и избори, промяна на нагласите и възприятието на тяхната среда. Също така им помагаме за ппо-добро качество на живот, да изграждат трайни отношения с връстниците си и да поддържат връзка с наставник за подкрепа и насоки през останалата част от годината. За да продължи дейностите през останалата част от годината и да подпомогне социалното включване на деца и младежи, планирахме срещи с участниците в летния лагер веднъж месечно с преподавателите и менторите.

Чрез организиране на летни лагери и продължаваща подкрепа през цялата година ние се стремим да:

– Децата и младежите да имат по-активен и пълноценен начин на живот

– Да научат повече за вярата, да опознаят себе и другите

– Да прекарват повече време сред природата,  възможност да създадат нови запознанства и приятелства

– Да придобият отговорност към задълженията си и чувствителност към нуждите и на другите.

Всички лагери се осъществиха благодарение на финансовата подкрепа от GIVE EUR-HOPE.

Copyright © 2024