Слава във висините Богу, на земята мир, между човеците благоволение

Възрадвайте се, люде,
Бог роди се днес!

Коледа е, Коледа е!

Мир на земята,
радост в душата.
Бог е тук с нас
и с усмивка ни дарява.

Слава във висините Богу.
Между човеците благословени
той се отразява –
нашият Спасител мил.

Коледа е, Коледа е!

И на този ден вълшебен
смирено да сведем глава
и да благодарим за всички блага.

АННА ИВАНОВА ПЕТРОВА,
IX „ГД“ клас
ПГСАГ „Пеньо Пенев“
гр. Русе

Copyright © 2024